Orealiserade bildidéers sista viloplats.


El Sueño, olja på akrylglas, 42x28 cm, 2007

fredag, november 02, 2007

Ombytta roller

I april 2001 var jag med om en omvälvande upplevelse. Mitt dittillsvarande liv tog slut och jag hamnade i ett tillstånd av både överväldigande kaos och totalt engagemang. Jag fick tvillingar.

Ungefär ett år efter nedkomsten började jag kunna tänka igen. Men då tiden fortfarande inte riktigt räckte till för att måla började jag ägna mig åt att skriva. Till exempel försökte jag med varierande framgång diskutera konstteori med olika anonyma entusiaster på nätet. Och så skrev jag tolkningar.

Istället för de målningar jag inte hann göra fantiserade jag ihop olika vaga men ändå pretentiösa utläggningar om ickeexisterande bilder. Meningen var att jag skulle vända på den konventionella proceduren, att jag skulle börja bakifrån med avancerade tolkningar, och sedan göra bilder som passade in på dessa. Men andra idéer kom emellan och projektet hamnade i papperskorgen. Den enda målning jag utförde helt enligt denna metod är Homo Economicus.

(Lustigt nog blev just den bilden utsatt för omfattande tolkningar av bl a politiker och nationalekonomer i en artikel i Konstkatalogen hösten 2004. Den tolkning jag själv levererar i artikeln är inte den ursprungliga, men just därför att den är ett villospår är den möjlig att publicera tillsammans med målningen: "Om pekpinnen är penis, så bör ovalen motsvara kvinnans kön. Pinnen har slaknat, eftersom mannen börjat fundera på vad det kan finnas för ekonomiska motiv inblandade i det stundande mötet.")

När jag nu återfunnit dessa papper inser jag att de inte skulle kunna tillföras något konstnärligt värde ens av aldrig så följsamma bilder. Snarare tvärt om. Texterna är måhända inte så parodiska som jag hade tänkt mig, men effekten – att relationen bild tolkning blir omvänd – är kanske ändå rolig på något sätt. Betraktaren har antagligen ganska svårt att föreställa sig den bild som skulle motsvara mina högtflygande och osammanhängande anvisningar. Men samtidigt är det nog svårt att låta bli.

Först ett foto på mitt första (och enda) utkast till hur texten skulle kunna presenteras. Sprickan, som påpassligt erinrar om ett aktuellt verk på Tate Modern, är oavsiktlig, men pryder ändå sin plats. Ramen är tillverkad av Gaffatejp. Klicka på bilden för att se den större.


De andra texterna renskrev jag aldrig, så några av dem kan jag lika gärna presentera i löpande skrift. Ytterligare en variation på tema ekonomi:

Denna bilds principiella utformning grundar sig på något så sakligt som OECD-ländernas sammanlagda BNP. Det innebär att det är överflödet bakom siffrorna som framställer bilden snarare än bilden som framställer överflödet. Samtidigt förkroppsligar bilden den orättvisa fördelningen av världens samlade tillgångar och formulerar därigenom vad man skulle kunna kalla en opersonlig uppgörelse med den cyniska världsordning vi alla bär ansvaret för. De proportioner som slentrianmässigt tas för givna framstår här som nästintill objektivt orättfärdiga.

Här kommer en lite mer kryptisk tolkning:

Här tycks vi ha hamnat i en klassisk patriarkal mardröm. Men konstverket är ironiskt, vilket gör det lätt att missupfatta. Särskilt som ironin är så till den grad subtil att den faktiskt är omöjlig att urskilja. Och det är just denna otydlighet som är så skrämmande. Man känner sig säker i sin villfarelse – vilken den än är – ända tills man läser titeln. Plötsligt förvandlas den bild man har för ögonen till sin motsats.

Och en närmast obegriplig:

I verket diskuteras makten över media på ett förrädiskt neutralt sätt. Men för den som tittar noga finns sensationella utfästelser om framtiden. Att internet kommer att vara en viktigare informationskälla än dagspressen och TV:s nyhetssändningar överraskar kanske inte så många. Men över dessa kommer ett nytt, ännu okänt medium att dominera totalt.

Än märkligare är dock det dunkla budskap som finns dolt i själva verket som budbärare. Ty vad är väl konsten om inte själv ett medium? Och detta medium som siar om framtiden, detta orakel, vad säger inte det om sitt eget öde? "Störst av fälten är det som innesluter de övriga tre. Det är profetian."

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

Kontakt

yngve_radberg@bredband.net