Orealiserade bildidéers sista viloplats.


El Sueño, olja på akrylglas, 42x28 cm, 2007

lördag, oktober 20, 2007

Konkurrensutsatt

Med vilket bud ska man skicka sitt paket? Makten eller sanningen?


Senare tillägg:

När jag gjorde den här teckningen funderade jag på relationen mellan makt och sanning. Jag ställde upp den klassiska hypotesen att det finns en sanning oberoende av våra föreställningar om densamma bredvid den nyare hypotesen att sanning inte kan existera oberoende av en diskursiv maktordning. Det som komplicerar saken är att samtidigt som sanningshypotesen är underordnad diskursiva diktat i makthypotesen, så är makthypotesen likaledes beroende av föreställningen om en oberoende sanning. Anledningen till att mannen med paketet tvekar är att ingen av de två modellerna verkar helt pålitlig. De tycks på något underligt sätt både utesluta och förutsätta varandra.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv

Kontakt

yngve_radberg@bredband.net